• +38(093) 981-39-31

Підтримати секцію

Про нас

12 грудня 2012 р. відбулась он-лайн конференція в соціальній мережі Facebook, ініційована членом Президії УБА Миколою Вірстюком, в якій взяли участь 15 молодих бібліотекарів з різних  областей України. За результатами онлайн-зустрічі була створена Молодіжна секція Української бібліотечної асоціації.

Офіційно секція була затверджена 28 січня 2013 р. на засіданні Президії УБА.

ПОЛОЖЕННЯ

про Молодіжну секцію Української бібліотечної асоціації

Затверджено Президією УБА

01” листопада 2018 р.

1. Загальні положення

1.1. Молодіжна секція Української бібліотечної асоціації (далі МС УБА) є структурним підрозділом ВГО “Українська бібліотечна асоціація” (далі УБА), створеним для забезпечення участі молоді у формуванні та реалізації молодіжних ініціатив членів УБА, координації спільної діяльності молодих спеціалістів віком до 35 років - членів УБА (далі молодь УБА).

1.2. Діяльність Секції регулюється чинним законодавством України, Статутом ВГО «Українська бібліотечна асоціація» та іншими офіційними документами УБА.

1.3. Секція провадить свою діяльність на основі довгострокової програми і річних планів роботи. Річний план роботи Секції затверджується Президією Української бібліотечної асоціації.

2. Місія, мета та завдання

2.1. Місією МС УБА є всебічне сприяння професійному розвитку молоді УБА, підтримка молодіжних ініціатив та професійної активності як одного з головних чинників розвитку бібліотечної справи України та формування демократичного інформаційного суспільства.

2.2. Метою МС УБА є допомога молоді УБА у постійному професійному розвитку, спрямуванні молодіжного потенціалу на реалізацію креативних інноваційних змін у бібліотеках України.

2.3. Завдання МС УБА:

2.3.1. Залучення та активне включення молоді УБА в усі напрями роботи Асоціації;

2.3.2. Менторська підтримка молоді УБА;

2.3.3. Організація та підтримка національних і міжнародних професійних обмінів бібліотечної молоді та молоді УБА;

2.3.4. Сприяння реалізаціїнауково-освітніх та навчальних програм і проектів для молоді.           

3. Повноваження, права та обов’язки

3.1. МС УБА має повноваження:

3.1.1. Передавати пропозиції та зауваження щодо формування молодіжної політики до Президії УБА через Президента УБА або члена Президії, який відповідає за цей напрям;

3.1.2. Реалізовувати проекти, які відповідають меті та завданням Секції;

3.1.3. Проводити професійні заходи (форуми, навчальні семінари і вебінари, конкурси, зустрічі молоді)та інші культурно-освітні заходи для членів УБА із залученням представників громадськості, органів державної владита місцевого самоврядування, партнерських організацій, експертів із актуальних тем, у т.ч. міжнародних.

3.1.4. Сприяти розвитку міжнародних зв’язків і брати участь у роботі міжнародних організацій у межах своєї компетенції.

3.2. МС УБА має право:

3.2.1. Подавати заявки на грантові програми та адмініструвати проекти, які відповідають меті та завданням Секції;

3.2.2. Здійснювати пошук ресурсів, у т.ч. фінансових для діяльності Секції;

3.2.3. Залучати членів УБА та членів Президії до реалізації планів роботи Секції;

3.2.4. Представляти молодь УБА на професійних українських та міжнародних заходах;

3.2.5. Збирати, обробляти, зберігати та використовувати у своїй діяльності дані про членів УБА віком до 35 років;

3.2.6. Ініціювати створення робочих групи і комісії, авторські колективи і редакційні колегії.

3.3. МС УБА зобов’язана:

3.3.1. На вимогу Президії УБА інформувати про роботу Секції, надаючи Президії проекти документів, копії листів, звернень, програми заходів, запрошення, видання та інші документи, що їх готує Секція;

3.3.2. Щороку оприлюднювати звіт про діяльність Секції за поточний рік та план роботи на наступний рік;

4. Склад Секції

4.1. Секція об’єднує молодих спеціалістів віком до 35 років - членів УБА.

4.2. До складу керівництва МС УБА входять голова та заступники голови, які є дійсними членами УБА віком до 35 років.

4.3. Голову Молодіжної секції УБАза пропозицією Секції призначає Президія УБА на черговому засіданні шляхом голосування.

4.4. Голова Секції обирає заступників.

4.5. Керівництво МС УБА виконує свої основні обов’язки з розвитку Секції на громадських засадах.

 5. Заключні положення

5.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Президією УБА. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються на засіданнях Президії УБА за зверненням керівництва МС УБА.

 

 

Публічний звіт діяльності МС УБА за 2020 рік

Публічний звіт діяльності МС УБА за 2018 рік

Публічний звіт діяльності МС УБА за 2017 рік

Публічний звіт діяльності МС УБА за 2016 рік

Публічний звіт діяльності МС УБА за 2015 рік

Публічний звіт діяльності МС УБА за 2014 рік

 

План роботи МС УБА на 2021 рік

План роботи МС УБА на 2020 рік

План роботи МС УБА на 2019 рік

План роботи МС УБА на 2018 рік

План роботи МС УБА на 2017 рік

 

 

 

 

 

Read 6245 times