• +38(093) 981-39-31

Підтримати секцію

Роздуми про підготовку маніфесту УБА «Бібліотеки в умовах кризи»

Як зазначено в статті Wikipedia, маніфест — це публічна декларація принципів і намірів, які часто мають політичний характер. Головне в маніфесті — це визначення того, чого ви хочете досягнути і чому це необхідно. Часто маніфест містить заклик до об'єднання зусиль для досягнення викладеної в ньому мети.

У міжнародному бібліотечному співтоваристві маніфести і декларації часто є основними програмними документами.

Зокрема:

Маніфест ІФЛА/ЮНЕСКО про публічну бібліотеку (1994) підкреслює важливість всебічної поінформованості громадян, щоб вони мали можливість реалізовувати свої демократичні права та відігравати активну роль у суспільстві.

Олександрійський Маніфест про бібліотеки: Інформаційне суспільство в дії (2005) проголошує, що «бібліотеки та інформаційні служби життєво важливі для демократичного та відкритого інформаційного суспільства» і додає, що бібліотеки суттєві важелі для поінформованості громадян і прозорого управління.

Маніфест ІФЛА з прозорості, раціонального управління та свободи від корупції (2008 р.) закликає бібліотеки та інформаційні служби розширити свою місію, щоб стати більш активним складником ефективного управління і боротьби з корупцією. Особливо важливу роль вони можуть відігравати в інформуванні громадян про їхні права та документи, які надають ці права.

У Ліонській декларації про доступ до інформації та розвиток (2014 р.) міститься заклик до держав-членів Організації Об’єднаних Націй прийняти міжнародне зобов’язання щодо утримання програми розвитку Організації Об’єднаних Націй на період після 2015 р. для того, щоб кожен громадянин мав доступ до інформації, міг зрозуміти, як використовувати і поширювати інформацію, необхідну для сприяння сталому розвитку та демократичному суспільству.

Усі ці міжнародні програмні документи підписані й Українською бібліотечною асоціацією.

Однак сьогодні постала необхідність у підготовці національного документа, який би відображав програмні положення, напрями і принципи діяльності бібліотек України у сучасних суспільно-політичних та соціально-економічних умовах, які можна охарактеризувати як кризу.

Запропонований до підготовки небайдужим бібліотечним співтовариством Маніфест Української бібліотечної асоціації «Бібліотеки в умовах кризи» буде розроблено за результатами всеукраїнського обговорення із залученням членів і партнерів УБА та представників зацікавлених сторін (культура, освіта, громадянське суспільство, органи державної влади і місцевого самоврядування, бізнес тощо).

1

Мені, Марині Ігнатюк, довелося 27 січня 2015 року брати участь в одному з перших засідань експертної групи УБА, яке проходило у Києві. Засідання було організовано як «круглий стіл», де були присутні:

Ірина Шевченко – Президент УБА, директор Інституту післядипломної освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв;

Валентина Пашкова – Віце-президент УБА, Директор Центру інформаційних ресурсів Посольства США в Україні;

Ярослава Сошинська – виконавчий директор УБА, доцент Національного технічного університету «КПІ»;

Тетяна Роскіна – голова Миколаївської обласної бібліотечної асоціації, директор Науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва;

Марина Ігнатюк – член УБА, Молодіжної секції УБА, директор бібліотеки Житомирського національного агроекологічного університету.

Спільно з Ярославою Титаренко, заступником директора програми «Бібліоміст», IREX/Україна та спеціалістом з соціальних медіа програми «Бібліоміст», IREX/Україна Ганною Тараненко висловили свої враження з приводу процесів, які відбуваються в українському бібліотечному товаристві, поділилися міжнародним досвідом виживання бібліотек в умовах кризи, а також організаційними ідеями щодо підготовки обговорення Маніфесту в регіонах.

Також був цікавим і корисним виступ консультанта від ІФЛА професора Університету Роберта Гордона, колишнього директора Національної бібліотеки Шотландії Мартіна Вейда. Він поділився власним досвідом роботи в кризових умовах, а також розповів про роботу бібліотек Шотландії, окреслив певні напрями діяльності, в яких важливими інноваціями є потужні маркетингові програми розвитку послуг бібліотеки, активізація зв’язків з громадськістю. Мартін Вейд зазначив, що криза – це можливість, вдалий момент, який варто використовувати задля розвитку бібліотек.

2

Вважаю, що більшість бібліотечних професіоналів будуть згодні з тим, що по відношенню до бібліотек дії влади останнім часом спрямовані лише в один бік: держава невпинно зменшує обсяг своїх соціальних зобов’язань перед населенням, скорочуючи фінансування закладів культури. Останнім часом ситуація в бібліотеках України склалась катастрофічна.

Але ж бібліотеки – це інвестиції в майбутнє, а такі інвестиції – зрозумілі і до снаги тільки зрілому суспільству, яке усвідомлює: фінансуючи бібліотеки, держава сприяє всебічному розвитку культурної сфери, загальному підвищенню інтелектуального рівня її громадян.

Сучасна бібліотека — це не тільки доступ до друкованих джерел інформації, безкоштовний Інтернет, це опора духовного і громадянського життя країни, культурне щеплення нашому суспільству, що розгубило свої ціннісні орієнтири.

Таку професіональну позицію розділяють і бібліотекарі моєї рідної Житомирської області.

У рамках підготовки до регіонального обговорення Маніфесту УБА (27 лютого 2015 р. у м. Києві для учасників з м. Києва і Київської, Вінницької, Житомирської, Рівненської, Сумської, Чернігівської і Черкаської областей) та вироблення узгодженої позиції від Житомирської області 17 лютого в бібліотеці Житомирського національного агроекологічного університету відбулось засідання робочої групи з питань розвитку бібліотечної справи на теренах Житомирщини.

До обговорення стратегії подальшої роботи бібліотек в умовах кризи долучились представники провідних бібліотек усіх відомств Житомирської області та громадська організація «Паритет».

4

Серед основних питань, що виносились на загальне обговорення, слід виділити:

 • створення бібліотечної асоціації на Житомирщині;
 • обговорення стратегії роботи бібліотек області;
 • висловлення власного і спільного бачення з приводу підготовки Маніфесту «Бібліотеки в умовах кризи»;
 • окреслення напрямків подальшої співпраці з представниками культури, освіти, громадського суспільства;
 • створення ініціативної групи для участі в регіональних обговореннях у кількості 5 чоловік, а саме:
 1. Iгнатюк Марина, член УБА, Молодіжної секції УБА, директор бібліотеки Житомирського національного агроекологічного університету;
 2. Мозгова Лариса, член УБА, заступник директора з наукової роботи обласної бібліотеки для дітей Житомирської обласної ради;
 3. Клименко Тетяна, к. філол. н., старший викладач кафедри видавничої справи редагування основ журналістики та філології Житомирського державного університету ім. І. Франка;
 4. Корж Олена, 1-й редактор відділу підготовки інформаційно-аналітичних програм Житомирського обласного радіо;
 5. Белла Антонян-Шевчук, заступник голови ради ЖОМГО «Паритет».

Обговорення не залишило байдужим жодного із присутніх, питання обговорювались жваво, думка кожного була врахована. Результат засідання робочої групи довів, що бібліотечні працівники Житомирщини стають все більш публічними, суспільно значущими, і це дає надію щодо гарного майбутнього всієї бібліотечної спільноти нашої області.

3

Члени робочої групи запропонували наступні принципи написання Маніфесту:

 • Маніфест повинен бути одночасно лаконічним і змістовним.
 • Для Маніфеста необхідно використовувати сильні впевнені фрази.
 • Маніфест повинен бути максимально щирим, це не той текст, де можна ходити навколо. Наша мета – відстоювати свою думку, а не намагатися бути приємними для всіх.

У нашому житті ми часто стаємо свідками формального ухвалення документів (резолюцій, рішень загальних зборів, з’їздів, конференцій), коли дотримується лише зовнішня форма демократії та співпраці. Хочеться вірити, що Маніфест Української бібліотечної асоціації «Бібліотеки в умовах кризи» буде прийнятий професіоналами бібліотечної справи як поштовх до конкретних дій.

Марина Ігнатюк,

член МС УБА,

директор бібліотеки ЖНАЕУ

Read 1320 times